event image event image

Dystrybucja i przesył energii elektrycznej
w nowym raporcie PTPiREE

 

RAPORT DO POBRANIA

Rok 2021 upłynął pod znakiem rekordowego poziomu produkcji oraz zużycia energii elektrycznej w Polsce.  Zużycie energii elektrycznej wyniosło 180,1 TWh, a jej produkcja 179,4 TWh. 2021 rok był także rekordowy pod względem liczby i mocy mikroinstalacji przyłączonych do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych. W ciągu 12 miesięcy przyłączono prawie 400 tys. nowych prosumentów.

W ubiegłym roku polscy operatorzy elektroenergetyczni wydali na inwestycje ponad 7,2 mld zł. Efektem tego jest m.in ponad 2 tys. nowych stacji elektroenergetycznych oraz ponad 7 tys. kilometrów nowych linii, wśród których odnotować należy wzrost udziału linii kablowych w liniach średniego napięcia do poziomu 29 proc.

Te dane oraz wiele innych dotyczących branży można znaleźć w raporcie „Energetyka  Dystrybucja Przesył”, wydanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej we współpracy ze stowarzyszonymi w nim spółkami. W tegorocznym wydaniu prezentowane dane, wskaźniki i wykresy składają się na kompleksowy obraz podsektora przesyłu i dystrybucji energii w Polsce. Polecamy najnowsze wydanie wszystkim zainteresowanym polską energetyką i gospodarką.

W raporcie możemy zapoznać się także z wypowiedziami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Roberta Zasiny.

 

W raporcie m.in.:

 

WYDAWCA

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań
tel. +48 61 846-02-00, faks +48 61 846-02-09
e-mail: ptpiree@ptpiree.pl, www.ptpiree.pl