event image event image

Dystrybucja i przesył energii elektrycznej
w nowym raporcie branżowym PTPiREE

W 2023 roku polscy operatorzy dystrybucyjni wydali na inwestycje ponad 11,7 mld zł. Nakłady te były większe o 3,6 mld zł niż w roku 2022. Natomiast łączne nakłady poniesione w 2023 roku na realizację zadań i zamierzeń inwestycyjnych PSE to ponad 1,8 mld zł. Jest to wartość większa o prawie 700 mln zł niż w roku poprzednim.

W 2023 roku po raz kolejny wzrosła liczba odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej – o 260 tys. w stosunku do roku 2022.  W ciągu ostatnich czterech lat ich liczba zwiększyła się o ponad milion.

Na koniec 2023 roku łączna moc OZE przyłączonych do sieci dystrybucyjnych wyniosła prawie 27 GW, z czego ponad 11 GW stanowiły mikroinstalacje. Wynika z tego, że już ponad 40 proc. wszystkich mocy wytwórczych w Polsce sta­nowią OZE przyłączone do sieci OSD, a same mikroinstalacje stanowią 17 proc.

Zestawienie najważniejszych danych i informacje o branży można znaleźć w kolejnej edycji raportu  „Energetyka. Dystrybucja. Przesył”, który wydawany jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, we współpracy z największymi operatorami elektroenergetycznymi.  

W raporcie sporo miejsca zajmuje prezentacja kluczowych działań podejmowanych przez spółki: Enea Operator, Energa-Operator, Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, PGE Energetyka Kolejowa oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

 

Raport w wersji pdf
 

WYDAWCA

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań
tel. +48 61 846-02-00, faks +48 61 846-02-09
e-mail: ptpiree@ptpiree.pl, www.ptpiree.pl