event image event image

Dystrybucja i przesył energii elektrycznej

w nowym raporcie PTPiREE

 

RAPORT DO POBRANIA

W 2020 roku zużycie energii elektrycznej wyniosło 165,5 TWh. W tym czasie polscy operatorzy wydali na inwestycje ponad 8,6 mld złotych. Efektem tego jest m.in prawie 2 tys. nowych stacji elektroenergetycznych oraz ponad 7 tys. kilometrów nowych linii, wśród których odnotować należy wzrost udziału linii kablowych w liniach średniego napięcia do poziomu 27,6 proc. Miniony rok był również wyjątkowy dla prosumentów, gdyż w ciągu 12 miesięcy energetycy przyłączyli do sieci ponad 303 tysięcy mikroinstalacji, czyli ponad 3 - krotnie więcej niż w roku 2019. Warto również podkreślić, że rok 2020 był kolejnym rokiem poprawy niezawodności sieci (obniżenie wskaźników SAIDI, SAIDI).

Te i wiele innych danych można znaleźć w raporcie „Energetyka.  Dystrybucja i przesył”, wydanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej we współpracy ze stowarzyszonymi w nim spółkami. Obszerne i kompleksowe wydawnictwo na ponad 120 stronach prezentuje wiele liczb, wskaźników i wykresów, a przede wszystkim analiz i opinii eksperckich, które składają się na kompleksowy obraz podsektora przesyłu i dystrybucji energii w Polsce. To ciekawa lektura dla osób zainteresowanych polską energetyką i gospodarką. Raport zawiera nie tylko dane z ubiegłego roku. Sporo miejsca poświęcono w nim perspektywom branży.

W raporcie można zapoznać się także z wypowiedziami Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina.

 

W raporcie m.in.:

 

 

 

 

WYDAWCA

 

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań
tel. +48 61 846-02-00, faks +48 61 846-02-09
e-mail: ptpiree@ptpiree.pl, www.ptpiree.pl