event image event image

Dystrybucja i przesył energii elektrycznej
w nowym raporcie PTPiREE

 

RAPORT DO POBRANIA

W 2022 roku polscy operatorzy elektroenergetyczni wydali na inwestycje ponad 9,2 mld złotych. Zaznaczyć należy, że był to kolejny rok wzrostu nakładów na przyłączanie odbiorców i źródeł, przez co zmniejszeniu uległ udział nakładów na odtworzenie i modernizację majątku sieciowego w całości nakładów inwestycyjnych. Infrastruktura sieciowa powiększyła się m.in. o około 2 tys. stacji elektroenergetycznych oraz ponad 6,6 tys. kilometrów linii. Miniony rok był również wyjątkowy dla prosumentów, gdyż w ciągu 12 miesięcy operatorzy przyłączyli do sieci ponad 356 tys. mikroinstalacji.

Te oraz wiele innych kompleksowych danych można znaleźć w raporcie „Energetyka  Dystrybucja Przesył”, który corocznie wydawany jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, we współpracy ze stowarzyszonymi w nim spółkami. Poza liczbami, wskaźnikami i wykresami, sporo miejsca zajmuje prezentacja inwestycji, współpracy z samorządami i działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu,  prowadzonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Eneę Operator, Energa-Operator, Stoen Operator, PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja. 

W raporcie możemy zapoznać się także z wypowiedziami Minister Klimatu i Środowiska Anny Moskwy oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina.

 

W raporcie m.in.:

  • Dynamiczne zmiany w branży
  • Bezpieczeństwo energetyczne i sprawiedliwa transformacja
  • Karta Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki
  • Najważniejsze wydarzenia w branży
  • Prezentacja spółek
  • Rok 2022 w dystrybucji i przesyle w liczbach

 

WYDAWCA

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
ul. Wołyńska 22, 60-637 Poznań
tel. +48 61 846-02-00, faks +48 61 846-02-09
e-mail: ptpiree@ptpiree.pl, www.ptpiree.pl